Molen 'de Koornbloem' te Goes

Een klik bij iedere as-omwenteling

Een omwentelingenteller registreert het aantal omwentelingen die de molen maakt. Deze tellerstanden worden jaarlijks opgenomen. Aan het aantal omwentelingen is een draaipremieregeling gekoppeld door de provincie Zeeland.

Ook op de bovenas, waar de wieken mee zijn verbonden van molen de Koornbloem zit een zo'n omwentelingenteller.

Overzicht van as-omwentelingen per jaar:

 2012250.758
 2013 + 257.632
 2014
nnbLaatst bijgewerkt op 14 oktober 2014.